2. Τι είναι η κολπική ταχυκαρδία;

Σε ορισμένους ασθενείς, μία ή περισσότερες διαφορετικές εστίες που εντοπίζονται σε περιοχές του δεξιού ή του αριστερού κόλπου (εκτός του φλεβοκόμβου) εκφορτίζουν αυτόματα και συνήθως σε υψηλή συχνότητα (150-200 σφύξεις ανά λεπτό). Τα πυροδοτούμενα ηλεκτρικά ερεθίσματα διεγείρουν τους κόλπους και στη συνέχεια διέρχονται στις κοιλίες προκαλώντας  την εμφάνιση ταχυκαρδίας. Η ταχυκαρδία αυτή, επειδή προέρχεται από εστίες στους κόλπους, ονομάζεται κολπική ταχυκαρδία (video).  

Η κολπική ταχυκαρδία μπορεί να εμφανίζεται σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιοπάθεια (μυοκαρδίτιδα, συγγενή καρδιοπάθεια, προηγούμενο καρδιακό χειρουργείο), ή με εξωκαρδιακή διαταραχή (π.χ. θυρεοειδοπάθεια). Εντούτοις, κολπική ταχυκαρδία παρουσιάζεται ενίοτε και σε υγιή άτομα, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις.