1. Σκοπός της επέμβασης

Σκοπός της επέμβασης είναι η κατάλυση της βραδείας οδού στον κολποκοιλιακό κόμβο και η μόνιμη θεραπεία της ταχυκαρδίας με εξάλειψη των υποτροπών χωρίς να απαιτείται λήψη αντιαρρυθμικών φαρμάκων.