4. Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης κατάλυσης;

Η επέμβαση κατάλυσης της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου είναι γενικά ασφαλής επέμβαση με κίνδυνο επιπλοκών της τάξης του 1%. Ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι η βλάβη του κολποκοιλιακού κόμβου αυτού καθαυτού με αποτέλεσμα τα διαταραχή στην αγωγή των ερεθισμάτων από τους κόλπους στις κοιλίες. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να απαιτηθεί εμφύτευση βηματοδότη (πιθανότητα μικρότερη από 1%).