2. Σκοπός της επέμβασης

Η κατάλυση (ablation) του κολποκοιλιακού κόμβου συνοδεύεται από εμφύτευση ενός βηματοδότη. Σκοπός της επέμβασης είναι ο καυτηριασμός του κολποκοιλιακού κόμβου προκειμένου να διακοπεί η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ κόλπων και κοιλιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ερεθίσματα δε διέρχονται από τους κόλπους προς τις κοιλίες και αποφεύγεται η εμφάνιση ταχυαρρυθμίας. Η ηλεκτρική διέγερση των κοιλιών εξαρτάται πλέον από τη λειτουργία του βηματοδότη. Ο κύριος περιορισμός της επέμβασης είναι ότι ο ασθενής καθίσταται βηματοδοεξαρτώμενος, Εντούτοις, λόγω της αξιοπιστίας των σύγχρονων βηματοδοτών, η εξάρτηση από το βηματοδότη δεν αποδεικνύεται πρόβλημα για τον ασθενή με την προϋπόθεση ότι ακολουθείται το συνιστώμενο πρόγραμμα παρακολούθησης της συσκευής.