2. Περιγραφή της επέμβασης

Η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής γίνεται με το βοήθεια καθετήρων που εισάγονται διαμέσου περιφερικών φλεβών και προωθούνται ανώδυνα στην καρδιά. Διαμέσου μίας μικρής οπής που δημιουργείται στο διάφραγμα που διαχωρίζει το δεξιό από τον αριστερό κόλπο εξασφαλίζεται πρόσβαση στον αριστερό κόλπο όπου εντοπίζονται οι πνευμονικές φλέβες και οι εστίες που κατά βάση ευθύνονται για την πρόκληση της κολπικής μαρμαρυγής. Με τη χρήση ενός καθετήρα που εκπέμπει υψίσυχνο ρεύμα δημιουργούνται διαδοχικές βλάβες (καυτηριασμός) με στόχο τη σταδιακή δημιουργία κυκλοτερών βλαβών γύρω από τις πνευμονικές φλέβες (video) και τη διακοπή της ηλεκτρικής επικοινωνίας μεταξύ αριστερού κόλπου και πνευμονικών φλεβών (εικόνα).

 

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2-3 ώρες. Σε περιπτώσεις ασθενών με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, η επέμβαση είναι πιο σύνθετη καθώς απαιτείται δημιουργία επιπρόσθετων  βλαβών εντός του αριστερού κόλπου και η διάρκεια της επέμβασης μπορεί να παραταθεί.

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση, ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία. Σε ένα ποσοστό ασθενών μπορεί να απαιτηθεί δεύτερη επέμβαση μικρότερης διάρκειας με στόχο τον καυτηριασμό επιπρόσθετων εστιών.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής εξελίσσονται συνεχώς και οι δυνατότητες βελτιώνονται με την εισαγωγή νέων καθετήρων, θηκαριών και συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.  

 

Video. Τρισδιάστατη απεικόνιση του αριστερού κόλπου και κυκλοτερών βλαβών (κόκκινες βούλες) που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της κατάλυσης γύρω από τις περιοχές που οι πνευμονικές φλέβες εκβάλλουν στον αριστερό κόλπο. Οι κυκλοτερείς βλάβες απομονώνουν ηλεκτρικά τις πνευμονικές φλέβες από τον αριστερό κόλπο.