2. Περιγραφή της επέμβασης

Η  εξέταση γίνεται στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Μετά από καθαρισμό των μηροβουβωνικών πτυχών (άνω τμήμα της εσωτερικής επιφάνειας των μηρών), η περιοχή καλύπτεται με αποστειρωμένο κάλυμμα για την αποφυγή λοιμώξεων. Μετά από τοπική αναισθησία στην περιοχή, σε επιφάνεια περίπου 2 τετραγωνικών εκατοστών, τοποθετούνται πλαστικοί σωλήνες (θηκάρια) διαμέσου των οποίων ειδικοί λεπτοί καθετήρες προωθούνται στην καρδιά. Η μετακίνηση των καθετήρων και η τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία στην καρδιά ελέγχονται με ακτινοσκόπηση και είναι ανώδυνες.

Ακολουθεί η εντόπιση του παραπληρωματικού δεματίου και ο καυτηριασμός αυτού με χορήγηση ρεύματος από τον καθετήρα κατάλυσης (video). Στη διάρκεια της χορήγησης βλάβης, ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί ένα ήπιο κάψιμο στην περιοχή του θώρακα, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η λήψη βαθιών εισπνοών.  Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης αφαιρούνται οι καθετήρες και τα θηκάρια, ασκείται πίεση για λίγα λεπτά στα σημεία παρακέντησης στους μηρούς και στη συνέχεια τοποθετείται πιεστική περίδεση για μερικές ώρες. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.