3. Ποιοι ασθενείς με παραπληρωματικό δεμάτιο πρέπει να υποβληθούν σε κατάλυση (ablation);

 

Οι ακόλουθες κατηγορίες ασθενών θεωρούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για επέμβαση κατάλυσης

Ø  Ασθενείς με παραπληρωματικό δεμάτιο, παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας (εμφανής προδιέγερση) και συμπτωματικές ταχυαρρυθμίες.

Ø  Ασθενείς με κεκρυμμένο δεμάτιο (απουσία ευρημάτων στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας) και συμπτωματικές ταχυαρρυθμίες, ιδίως όταν αυτές δεν ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή.

Ø  Ασυμπτωματικοί ασθενείς με υψηλού κινδύνου ευρήματα όπως αυτά προκύπτουν μετά από δοκιμασία κόπωσης και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.